To Freethinker...

ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും തയാറാക്കി നല്‍കിയ ഒരു മത മാതൃകയിലാണ്.കുഞ്ഞു നാള്‍ മുതല്‍ കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവനു കരുത്ത് വേണം..തന്റെ സ്വാഭാവികതയെ മരവിപ്പിച്ച മതങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും പണിതുയര്‍ത്തിയ കോട്ടകള്‍ തച്ചുടയ്ക്കണം .ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെക് തന്റെതായ ഒരു കാഴ്ച വേണം..വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആ അന്വേഷനങ്ങളിലെക്കുള്ള അവന്റെ ചുവടുകള്‍ക്ക്‌ ധൈഷണികമായ ഒരു വീക്ഷണവും അതോടൊപ്പം സ്നേഹപരമായ ഹൃദയവും വേണം.അവന്‍ ശാസ്ത്രകാരന്റെ യുക്തിയും സഹൃദയന്റെ ഹൃദയ സാരള്യവും ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം.അത്തരം ഒരാള്‍ ആകാന്‍ സ്വയം കരുത്താര്‍ജിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതുകിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും ആയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍.ഞാന്‍ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യ ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെ സദാ അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്നു..എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മതങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളെയോ കഥകളെയോ തലയില്‍ ചുമക്കാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്‍ ..എന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturday, 30 June 2012

.ഗാന്ധിജി

വെക്തി പൂജയും ഫാന്‍സ്‌ ക്ലബ്‌ മനോഭാവവും ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല .ഗാന്ധിജി വിമര്ശിക്കപെടുകയും വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യട്ടെ.അദ്ദേഹം അവധൂതനോ അന്യഗ്രഹ ജീവിയോ അല്ല.എന്നാല്‍ ചരിട്രത്ത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ 'എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം ' എന്ന് പറയാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതില്‍ ആദ്യം ഗാന്ധിജി തന്നെയാണ്.ചാതുര്‍വര്‍ണ്യം പോലെയുള്ള നിരവധി അന്ധ വിശ്വാസങ്ങളെ ഗാന്ധിജി താലോലിച്ചിരുന്നു,എന്നാല്‍ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ തന്നിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഒരു പിടി മൂല്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു..വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി മരണം വരെയും നിലകൊണ്ടു.സ്വാര്‍ത്ഥമതികളും വഞ്ചകരുമായ നിരവധി പേര്‍ ഭരണ ചക്രം തിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഗാന്ധിജി തന്റെ പ്രസക്തി നമ്മെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു..അത് ആര്‍ക്കും നിഷേധിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സ്ഥാനത് സോമാലിയന്‍ കൊള്ളക്കാര്‍ ആയിരുന്നെങ്കില്‍ ഗാന്ധിജി മഹാത്മാവ് ആവാന്‍ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ ഗാന്ധിയിലെ മാനവികമായ തലങ്ങളെ ബോധപൂര്‍വം വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു.മത വിശ്വാസി ആയത് കൊണ്ട് അദ്ധേഹത്തെ കണ്ണുമടച്ചു എതിര്‍ക്കുന്നവരും തോളിലെറ്റുന്നവരും ഗാന്ധിയിയെ വായിക്കട്ടെ..ഗാന്ധിജി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അവസാന മുഖത്തെ അവസാന കണ്ണുനീര്‍ തുള്ളിയും വറ്റാതെ അദ്ദേഹം അലംഭാവം കൊള്ളുകയില്ലായിരുന്നു..ഊര്ജസ്വലനും ഉള്സാഹിയുമായി തന്നാല്‍ കഴിയും വിധം അദ്ദേഹം മനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമായിരുന്നുഗാന്ധിജിയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങളില്‍ ബാലിശമായ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നേര് 
തന്നെ..നമുക്ക് അദ്ധേഹത്തെ 
വായിച്ചെടുക്കാം.എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയും സത്യ 
സന്ധതയും സംശയഗ്രസ്തമാണ് 
എന്നാരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് കരുതാന്‍ കഴിയില്ല.ഗാന്ധിജി ജീവിച്ചത് പോയ 
നൂറ്റാണ്ടിലാണ്.ഫ്ലെക്സ്‌ ബോര്‍ഡുകള്‍ വച്ചും 
ചാനെലുകളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുമല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവിന്റെ അംശമായത്

No comments:

Post a Comment