To Freethinker...

ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും തയാറാക്കി നല്‍കിയ ഒരു മത മാതൃകയിലാണ്.കുഞ്ഞു നാള്‍ മുതല്‍ കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവനു കരുത്ത് വേണം..തന്റെ സ്വാഭാവികതയെ മരവിപ്പിച്ച മതങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും പണിതുയര്‍ത്തിയ കോട്ടകള്‍ തച്ചുടയ്ക്കണം .ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെക് തന്റെതായ ഒരു കാഴ്ച വേണം..വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആ അന്വേഷനങ്ങളിലെക്കുള്ള അവന്റെ ചുവടുകള്‍ക്ക്‌ ധൈഷണികമായ ഒരു വീക്ഷണവും അതോടൊപ്പം സ്നേഹപരമായ ഹൃദയവും വേണം.അവന്‍ ശാസ്ത്രകാരന്റെ യുക്തിയും സഹൃദയന്റെ ഹൃദയ സാരള്യവും ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം.അത്തരം ഒരാള്‍ ആകാന്‍ സ്വയം കരുത്താര്‍ജിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതുകിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും ആയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍.ഞാന്‍ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യ ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെ സദാ അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്നു..എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മതങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളെയോ കഥകളെയോ തലയില്‍ ചുമക്കാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്‍ ..എന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wednesday, 25 April 2012

വരമൊഴികള്‍ (My Words from Different Blog Debates)

യുക്തി മനുഷ്യസഹജമായ ഒന്ന് തന്നെ.തന്റെ ആവാസ വ്യെവസ്ഥയില്‍ മനുഷ്യനു അതുകൂടാതെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.അതിന്റെ മൂര്‍ച്ച കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും അത്രമാത്രം.വസ്തുനിഷ്ടമായ പഠനം നടത്തുവാനുള്ള ത്വര സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിലും നടത്തുന്നതിലും അതിന്റെ അളവുകോല്‍ നിര്‍ണായകം എന്നുമാത്രം.പ്രത്യക്ഷം,അനുമാനം എന്ന നിലയില്‍ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുവാനുള്ള കഴിവ് യുക്തിയുടെ പ്രബലമായ ഒരു വികാസമാണ്.യുക്തിയില്‍ കറുപ്പ് പുരട്ടുന്നതിലാണ് മതത്തിന്റെയും പൌരോഹിത്യത്തിന്റെയും വിജയം!-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ശാസ്ത്രം ആയുധങ്ങള്‍ കണ്ടു പിടിച്ചു !മതവും രാഷ്ട്രീയവും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ലോകസമാധാനം കാറ്റത്ത്‌ കൊളുത്തിവച്ച ദീപം പോലെ ആക്കിത്തീര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.ഇതിനു ഒരു മോചനം ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഈ വിഭ്രാന്തികളില്‍ നിന്നും മനുഷ്യന്‍ നീരുപാധികം മുക്തനാകണം . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 സര്‍വശക്തനും കരുത്തനുമായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക്‌ പലതവണ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചതെന്തിനാണ്?ആദ്യ പ്രവാചകനിലൂടെത്തന്നെ 'കാര്യങ്ങള്‍ 'ശേരിയാക്കാംആയിരുന്നില്ലേ!ദൈവത്തിനു ഇങ്ങനെ അബദ്ധങ്ങള്‍ പറ്റാമോ?!!ഈ മഹാപ്രപഞ്ചവും സംവിധാനവും ഒകെ സൃഷ്‌ടിച്ച ദൈവത്തിനു അവനെ അനുസരിക്കുന്ന ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നില്ലേ.അതിനുവേണ്ടി ഭരണഘടനയും പുസ്തകങ്ങളും ഒകെ വേണ്ടിയിരുന്നോ.?മറ്റൊരു ലോകത്ത്‌ സ്വര്‍ഗം പണിഞ്ഞുവച്ചിട്ട് അവന്‍ കഷ്ടപെട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ ഭൂമിയെ എങ്ങനെ നശിപ്പികണമായിരുന്നോ??!!ഇതിനോകെ ഒരു മറുപടിതരാന്‍ പോലും അവന്‍ മിനക്കെടുന്നില്ല!ഈ നിസ്സന്ഗതയ്ക്ക് എന്‍ട് വിലകൊടുക്കേണ്ടിവരും ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികള്‍ !! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "ഇവിടെ ജീവിക്കുവാന്‍ നിങ്ങലേല്‍പ്പിച്ചതാം
'ചുരിക' ഞാന്‍ ദൂരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു !
ഇടിമുഴക്കത്ത്തിലും ശാന്തി കണ്ടെത്തുവാന്‍
കഴിവിതാ ഞാനിന്നു കൈക്കലാക്കി !!"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "എന്നെ വിസ്മരിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ഈ ലോകം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്!
ഞാന്‍ എന്താണോ,ഞാന്‍ അതല്ലാതായിരിക്കാന്‍!!
എന്റെ ജീവിതവും മരണവും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പുരോഹിതന്മാരും അവകാശപെട്ടത്‌ അങ്ങനെയാണ്!!"-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 മതങ്ങളിലെ സെമിറ്റിക് ചിന്തകള്‍ ഒരു തരം ലെഹരിയായ് വിശ്വാസികളില്‍ ഉറഞ്ഞു കൂടുന്നുണ്ട്.ഈ ലെഹരിയാണ് മതത്തിനും അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 'സ്വര്‍ഗതിനും'വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും മതത്തിന്റെ കാവലാളകുവാനും വളം നല്‍കുന്നത്.ഈ ലോകം അത്തരം ഒരു വിഭ്രാന്തിയിലെക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ്.മതത്തിന്റെ പേരില്‍ നടക്കുന്ന എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും ഈ ചിന്തയുടെ ഉപോല്‍പ്പന്നമാണ്.തങ്ങളുടെ മതത്തിലൂടെ മാത്രമേ മോക്ഷം ഉള്ളൂ എന്നും തങ്ങളുടെ ദൈവം മാത്രമാണ് ശേരിയെന്നും ഉള്ള ജല്പനങ്ങള്‍ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള യുദ്ധ കാഹളങ്ങലാണ്.യുക്തിവാദി അവരുടെ 'സ്വര്‍ഗത്തിലെ' കട്ടുറുമ്പ് ആണ്!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ശാസ്ത്ര ബുദ്ധിയോടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ അറിവ് നേടുക എന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും വലിയൊരളവില്‍ പരിഹാരമാണ്.പക്ഷെ അതിനു ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും താല്പര്യമില്ല എന്നതാണ് സത്യം!വളരെ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം!! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "അനഘതകയ്യിലൊതുക്കി ഒരായിര-
മരയാല്‍ത്തറയുണ്ടിവിടെന്നാല്‍
അതിന്റെ ചോടുകളമ്പലമാക്കി
മതങ്ങള്‍ മതിലുകള്‍ തീര്ത്തല്ലോ!
എരിവേയിലേറ്റ്‌തളര്‍ന്നു വരുമ്പോള്‍
തണലെകാനായിനിന്നവയെ
അധികാരത്തിന്‍ കൂര്‍ത്ത കരങ്ങള്‍
അരികിലെ റോഡിനു വളമാക്കി!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 'കര്‍ത്താവില്‍ വിശ്വസിക്കുക,എങ്കില്‍ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും','ഇസ്ലാം,സൃഷ്ടാവിങ്കല്‍ സ്വീകാര്യമായ ഏക മതം''ചക്കുളത്തമ്മ ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം 'ഇതെല്ലാം വ്യവസ്ഥാപിതമായ ചില പരസ്യ വാചകങ്ങളാണ്.'കോള്‍ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കു,ദെന്തക്ഷയം ഒഴിവാക്കു' എന്ന് പറയുന്നത് പോലെതന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 വിഗ്രഹാരധനയെക്കാള്‍ നൂറു മടങ്ങ്‌ അപകടമാണ് ഗ്രെനഥാരധന!ഏതൊരു ഗ്രന്ഥവും( മതഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ) അത് രൂപപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിനോടും ജീവിത സംസ്കാരത്തോടും ബെന്ധപെട്ടതാണ്.കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ജീവിത സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിണാമങ്ങളില്‍ പലതും പുതിയ ലോകത്തിനുവേണ്ടി ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്.അതിനു ഒരു അപവാദമായി ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം.മാനവികതയിലേക്ക്‌ വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്ന ചിന്തകള്‍ എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.എന്നാല്‍ ഇതൊകെ സ്വര്‍ഗത് നിന്നും കൊടുത്ത്തയച്ചതാനെന്നും ഒരു കാലത്തും മാറ്റം വരുത്തിക്കൂട എന്നൊക്കെ വാദിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇരുളടഞ്ഞ ചിന്ത മാത്രമാണ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഇന്ത്യ ഒരു മഹാസമുദ്രമാണ്!വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു കലവറ.അനേകമനേകം ജീവിതസംസ്കാര്ങ്ങളാകുന്ന മുത്തുകള്‍ കോര്‍ത്ത ഒരു മാലപോലെ അവളുടെ ആത്മാവ്.ആ ചരടിനെ പൊട്ടിച്ച്ചെറിയുവാന്‍ വന്നവരെല്ലാം അവളുടെ മുന്നില്‍ നമ്രശിരസ്കരായി കൈകള്‍ കൂപ്പി!അതിര്‍ത്തികള്‍ ഓരോന്നും പിന്നിടുമ്പോള്‍ ചരിത്രം ചെപ്പുതുറന്ന കഥകള്‍ കേട്ട് വിസ്മയം കൊണ്ടു.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 "അയല്‍ക്കാരന്‍ പട്ടിണി ആയിരിക്കെ സ്വന്തം വയറുനിറയ്ക്കുന്നവന്‍ വിശ്വാസി അല്ല" എന്ന നബി വചനത്ത്തില്‍ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട്.എന്നാല്‍ ആ അയല്‍ക്കാരന്‍ മുസ്‌ലിം ആയിരിക്കണം എന്ന് മതാന്ധന്‍ പറയുമ്പോള്‍ അതൊരു സംഘടിത മതത്തിന്റെ സെമിടിക്‌ ചിന്തയായി വഴി തെറ്റുന്നു
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ,മാനവ സമൂഹത്തിനു ഏതെന്കിലും രീതിയില്‍ ദോഷം ആകുന്നതിനെ ധാര്‍മികമായി നേരിടുകയാണ്.അല്ലാതെ മനുഷ്യനെ ശൂന്യതയിലെക് തള്ളിയിടുകയല്ല. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഞാന്‍ പറയുന്നത് ഒരുവന്‍ യുക്തിവാദി ആകട്ടെ മതവിശ്വാസി ആകട്ടെ അവന്‍ ഔന്നിത്യം ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്.അത്തരം ഔന്നിത്യം നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യനു എന്‍ട് മൂല്യം ആണുള്ളത് ?അത്തരക്കാര്‍ മതത്ത്തോടൊപ്പം ആയാലും എതിരായാലും സ്തുത്യര്‍ഹരാണ്.മതങ്ങളോടും നിയമങ്ങളോടും എനിക്ക് വെക്തിപരമായി താല്പര്യം ഇല്ല.എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഔനിട്യത്തിലെക് ഉയര്‍ത്താന്‍ അതിന്റെയൊന്നും സഹായം ആവശ്യമില്ല എന്നതില്‍ എനിക്ക് അനുഭാവാധിഷ്ടിതമായ ബോധ്യം ഉണ്ട്.ആരുടേയും വിശ്വാസത്തെ തച്ചു തകര്‍ക്കാനും താല്പര്യം ഇല്ല.അക്രമത്തിന്റെയും അധാര്മികതയുടെയും ഒരു മാര്‍ഗത്തെയും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലും അനുകൂലിക്കാനും ആവില്ല."സ്നേഹിക്കയില്ല ഞാന്‍ നോവുമാത്മാവിനെ സ്നേഹിച്ചിടാത്തൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും " ഇതു തന്നെയാണ് എന്റെ നിലപ്പാട്. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഞാന്‍ സൂചിപ്പിചത് ഒരു വെക്തിയുടെ വികാസതെകുറിച്ചാണ്.അല്ലാതെ യുക്തിവാദവും വിശ്വാസവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് പോകണം എന്നല്ല.മാനവികതയുടെ വിശാലതയിലേക്ക്‌ ഉയര്‍ന്നു വരുന്ന ഒരു വെക്തി ലോകത്തിനു സ്തുത്യര്‍ഹാനാണ് എന്ന വസ്തുതയാണ്..അവന്‍ തന്റെ മൂല്യാധിഷ്ടിതമായ ജീവിതം കൊണ്ട് മാതൃക ആകുമ്പോള്‍ യുക്തിവാദികളും ബോധമുള്ള മത വിശ്വാസികളും ഒകെ അവനെ ആദരിക്കും.അങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ പേര്‍ ഈ ലോകത്തുണ്ട്.അവന്‍ വെക്തി പരമായി യുക്തി വാദിയാണോ വിശ്വാസിയാണോ എന്നത് അത്ര പ്രസക്തമല്ല.പിന്നെ മതത്തെ അബോധമായി തള്ളികളയുന്ന കാര്യം,യുക്തി എന്നത് മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ ഒരു ഗുണമാണ്.മതം ആകട്ടെ കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നതോ പരിശീലിപ്പിക്ക പെടുന്നതോ ആയ ഒന്നും.സഹജമായ യുക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത്തവര്‍ മാത്രമാണ് മതകൂപങ്ങളില്‍ നിലം പൊത്തുന്നത്. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 മാനവികതയെ മാറ്റിനിര്ത്തികൊണ്ട് ഒരു മതത്തിനും വേര് ഊന്നാന്‍ പറ്റില്ല.മാനവികത എന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജന്മ വാസനകള്മായി ബന്ധമുള്ളതാണ്.മനുഷ്യന്‍ ആത്യന്തികമായി നന്മയുള്ളവനാണ്.അവന്റെ ചുറ്റുപാടുകളും ജീവിത ചിന്തകളും അതില്‍ മറവുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നു അത്രമാത്രം.അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള സഹജയുക്തിയുടെ സാധ്യതകളും അവനില്‍ ഉണ്ട്.അതിനെ ഉണര്തുമെന്കില്‍ അവനു ഔന്നിട്യത്തിലെക് ഉയരാന്‍ കഴിയും.അത് ഒരു വെക്തിയുടെ കഴിവാണ്.നന്മ എന്നത് അപ്പൊ വെക്തിയുടെ ഗുണം ആയി മാറുന്നു.പലതവണ പറഞ്ഞത് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു,വിശ്വാസി ആയാലും അവിശ്വാസി ആയാലും വെക്തി എന്ടാണ് എന്നതിലാണ് കാര്യം . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആര്‍ക്കും എന്തും പറയാം.ദൈവം ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാനും വരില്ല.പക്ഷെ മതങ്ങളെ കുറിചാവുമ്പോള്‍ കരുതിയിരിക്കണം,ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ ആക്രമിച്ചേക്കും!! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഞാന്‍ ഇവിടെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന കേന്ദ്രബിംബം "മാനവികത" എന്നതാണ്.ഇതു ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗമായല്ല.മാനവികത എന്ന കേന്ദ്രത്തെ അവലെമ്ബിക്കുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് മാത്രമേഉള്ളു.യുക്തിവാദികള്‍ എന്ന പേരില്‍ കാണുന്ന എല്ലാവരും അടിയുറച്ച മാനവികത വാദികള്‍ ആണെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം വാക്ക്‌ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്.(അതിനും ഈ ലോകത് തെളിവുകള്‍ ഉണ്ടല്ലോ.).മത വിശ്വാസം ഉള്ള എന്നാല്‍ പ്രബലമായ മാനവികതാ ബോധം ഉള്ളവരെയും കുറിച്ചും എനിക്ക് അറിയാം.അങ്ങനെ പലതു കൊണ്ടും മാനവികതാ ബോധം വേറിട്ട്‌ നില്‍ക്കുന്നു.വെക്തി പ്രഭാവം തന്നെയാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം.അതിലേക വിരല്‍ ചൂണ്ടുവാന്‍ മാത്രമാണ് വാക്കുകള്‍ വേര്‍പെടുത്തി ഉപയോഗിച്ചത്.എന്നെ യുക്തിവാദിയായ മതവിശ്വാസിയെന്നോ മതവിശ്വാസി ആയ യുക്തിവാദിയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തും വിളിക്കാം.അതൊന്നും എന്റെ പ്രശനമല്ല.ഞാന്‍ തേടുന്നത് നിര്‍വചനങ്ങളെ അല്ല.,ശാസ്‌ത്രകാരന്‍റെ ധിഷണയും സഹൃദയത്തിന്റെ സാരള്യവും ഉള്ള മനുഷ്യ സ്നേഹികളെ ആണ്.സ്നേഹം കൊണ്ട് പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്തതായി അധപതിച്ച ആരും ഈ ഭൂമിയില്‍ ഇല്ല എന്ന തത്വമാന് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകാശം. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 മാനവികതയിലെക് ഉയരുക എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്."വെളുത്ത പാല്‍ "എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലാത്തതുപോലെ അവന്‍ ആദര്‍ശശാലിയും ആയിരിക്കും.ലോകത് ഒരു മന്ദബുദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഉയരാന്‍ പറ്റില്ലല്ലോ.ധീഷണശാലിക്ക്(യുക്തിക്ക്‌ വെളിവ് ഉള്ളവന്‍) മാത്രമേ അത്തരം ഔന്നിത്യം നേടാനാവു.യുക്തി എന്നത് മനുഷ്യന്റെ സഹജമായ ഒരു സാധ്യതയും.അതിനെ അനാവരണം ചെയ്യുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്കില്‍ അത് ഉണരുകയും ബെലപെടുകയും ചെയ്യും
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 യുക്തിവാദം ഒരു ആള്‍കൂട്ടമായി തീരുമ്പോള്‍ വെക്തിപ്രഭാവം ഇല്ലാത്ത ദുര്‍ബല ഹൃദയര്‍ അതിനു അപവാദം സൃഷ്ടിക്കും !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 എന്റെ യുക്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന അതിനു ശേരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാന്‍.എന്റെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹമസൃണമാക്കുകയും മാനവികതയിലെക് എന്നെ ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് സ്വീകാര്യം.ഉപനിഷത്തുകളിലും ധര്‍മപഥയിലും താവോയിലും ബൈബിളിലും ഖുറാനിലും അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗുണത്തെ സ്വാദീനിചെക്കാവുന്ന ചിന്തോദ്ദീപകമായ എന്ടെന്കിലും ഉണ്ടെങ്കില്‍ എനിക്കതും സ്വീകാര്യം.ആത്യന്തികമായി ഞാന്‍ എന്റെ യുക്തിയെ ആശ്രയിക്കും. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഓഷോ രജനീഷ്‌ ഒരു പ്രസംഗത്തില്‍ ഇങ്ങനെ പറഞതായി ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് -"കാലത്തിന്റെ സംഘര്‍ഷങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഈ ഭൂമിയില്‍ ഏതെന്കിലും മതം അവശേഷിക്കുമെങ്കില്‍ അത് ബുദ്ധമതം മാത്രമായിരിക്കും".പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യ മതങ്ങളില്‍ എന്ടുകൊണ്ടും വേറിട്ട നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ചിന്താപദ്ധതിയാണ് ബുദ്ധമതം.പുനര്‍ജന്മം,കര്‍മസിദ്ധാന്തം(law of kamma)തുടങ്ങിയ ചിലത് ഒഴിച്ചാല്‍ മറ്റൊരു വിശ്വാസങ്ങളും മനുഷ്യനില്‍ ബുദ്ധമതം കെട്ടിവച്ചില്ല.തന്റെ ശിഷ്യനായ ആനന്ദനോട് ബുദ്ധന്‍ പറയുന്ന്‍ നോക്കുക ;വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചിന്തയാണിത്."ആനന്ദ!ഞാന്‍ പോലും നിന്റെ വിളക്കല്ല എന്നറിയുക,നിന്റെ വിളക്ക് നിന്റെ ഉള്ളില്‍ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു".വെക്തിയിലെക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വെക്തിയെ മാനവികതയിലെക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രൌഡമായ ചിന്തകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ബുദ്ധ മതം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.മേഘങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുറം സിംഹാസനാരൂഡരായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ബുദ്ധന്‍ സംസാരിച്ചില്ല."അഷ്ടാംഗമാര്‍ഗം" തന്നെ ലെളിതവും മൌലികവും മാനവികവുമായ ദര്‍ശനമാണെന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി പരിശോധിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുതരാം വെക്തമാകും.ഒരു മതം തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ സംശയലേശമന്യേ ഞാന്‍ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഞാന്‍ ആള്കൂട്ടങ്ങല്ക് എതിരെ നടക്കുന്നു..എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആര്‍ക്കും പണയം വെക്കാന്‍ ആഗ്രഹമില്ല. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഞാന്‍ കുട്ടികാലത്ത് ഉരുവിട്ട് പഠിച്ച ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്.അതിന്റെ സാരം ഇങ്ങനെയാണ്..;"ഈ ലോകം നിന്നെ പുകഴ്തട്ടെ,ഇകഴ്തട്ടെ!ലെക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ കൃപ നിന്നില്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ, ഇല്ലതാകട്ടെ!ഇന്നോ യുഗാവസാനത്തിലോ നിന്റെ ശരീരം തളര്‍ന്നു വീഴട്ടെ !എന്നാലും എന്റെ കുഞ്ഞേ ന്യായപഥത്തില്‍ നിന്നും വ്യെതിച്ചലിക്കരുത്!!"...എന്റെ സൌഹൃദ ഭാവത്തെയും സ്നേഹ സിദ്ധാന്തത്തെയും അവര്‍ക്ക് നിഷേധിക്കാന്‍ കഴിയും,നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയില്ല.!! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 തന്റെ ആവാസവ്യെവസ്ഥയെ ഏതെന്കിലും ആശയങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന ആരും നിയന്ത്രിക്കപെടെണ്ടവനാണ്.അത് ഏതു മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ പേരിലായാലും!സഹജ യുക്തിയെ പരചിന്തകള്‍ കൊണ്ട് കറുപ്പ് പുരട്ടരുത്. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ഞാന്‍ ആരുടെയും ചരടില്‍ എന്റെ തല കെട്ടിയിട്ടിട്ടില്ല.വസ്തുനിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങള്‍ അന്ഗീകരിക്കുന്നത്തിനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്തിനും അതിനു കൈ അടിക്കുന്നതിനും ആത്യന്തികമായി ഞാന്‍ എന്റെ മനസാക്ഷിയെ ആശ്രയിക്കും.പറയുന്നതാര് എന്നത് എന്റെ വിഷയമല്ല!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ശാസ്ത്രത്തെയും മനവികതയെയും തന്റെ യുക്തിയുടെ എതിര്‍ ഭാഗത്ത്‌ പ്രതിഷ്ട്ടിക്കുന്ന ഒരാള്‍ മാനവ സമൂഹത്തില്‍ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ സഹതാപം അര്‍ഹിക്കുന്നു!'നന്മയും സ്നേഹവും' എന്ടാനെന്നറിയാന്‍ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല.അതൊരു പ്രകൃതിദത്തമായ ഗുണമാണ്.അതിന്റെ വികാസമത്രേ മനുഷ്യനെ മഹത്വത്തിലെക് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.അതിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ചങ്ങാതി നമ്മളൊക്കെ വെറും കഥയില്ലയ്മകളായി കഴിഞ്ഞുകൂടും!മതം ഉള്ളവനോ ഇല്ലാത്തവനോ ആകട്ടെ താന്‍ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ,തന്‍റെസഹജീവികളെ ,ചരാചരങ്ങളെ- അവരിലോക്കെ സ്നേഹം നിരയ്ക്കുന്നവന്‍ മാത്രമാണ് പൂര്‍ണനായവന്‍.ചന്ദനക്കുറിയോ കൊന്തയോ ധരിച്ചതുകൊണ്ടോ താടി വളര്‍ത്തി മുണ്ട് ഇടത്തേക്ക് ഉടുതതതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഒരു മാറ്റവും ആര്‍ക്കും വരാന്‍ പോകുന്നില്ല.ഹൃദയം സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയണം...അപ്പൊ മനുഷ്യന്‍ ഔന്നിട്യത്തിലെക് ഉയരും
_________________________________________________________________________________
സവര്‍ണ മേധാവിത്വവും അയിത്തവും സതിയും ശൈശവ വിവാഹവും മൃഗ ബലിയും ഉള്‍പടെ അനേകമനേകം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധവും അസംബന്ധവും ആണെന്ന് തോന്നിയ പരിഷ്കൃത സമൂഹവും നവോഥാന നായകന്മാരുമാണ് ഭാരത ചരിത്രത്തിലെ സുവര്‍ണ താരങ്ങള്‍ .അതിനെയെല്ലാം ആര്‍ഷ ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്സ്കാരികാംശം എന്നോ പൈതൃകമെന്നോ ഓര്‍ത്തു താലോലിച്ചു നടന്നിരുന്നെ ലോകം ഭാരതത്തെ കാടനമാരുടെ നാട് എന്നുച്ചത്ത്തില്‍ വിളിക്കുമായിരുന്നു.തള്ളേണ്ടത് തള്ളുകയും കൊള്ളേണ്ടത് കൊള്ളുകയും ചെയ്യുക.അതാണ്‌ യുക്തി

No comments:

Post a Comment