To Freethinker...

ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും തയാറാക്കി നല്‍കിയ ഒരു മത മാതൃകയിലാണ്.കുഞ്ഞു നാള്‍ മുതല്‍ കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവനു കരുത്ത് വേണം..തന്റെ സ്വാഭാവികതയെ മരവിപ്പിച്ച മതങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും പണിതുയര്‍ത്തിയ കോട്ടകള്‍ തച്ചുടയ്ക്കണം .ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെക് തന്റെതായ ഒരു കാഴ്ച വേണം..വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആ അന്വേഷനങ്ങളിലെക്കുള്ള അവന്റെ ചുവടുകള്‍ക്ക്‌ ധൈഷണികമായ ഒരു വീക്ഷണവും അതോടൊപ്പം സ്നേഹപരമായ ഹൃദയവും വേണം.അവന്‍ ശാസ്ത്രകാരന്റെ യുക്തിയും സഹൃദയന്റെ ഹൃദയ സാരള്യവും ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം.അത്തരം ഒരാള്‍ ആകാന്‍ സ്വയം കരുത്താര്‍ജിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതുകിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും ആയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍.ഞാന്‍ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യ ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെ സദാ അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്നു..എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മതങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളെയോ കഥകളെയോ തലയില്‍ ചുമക്കാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്‍ ..എന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturday, 14 July 2012

അഷ്ടാവക്രന്‍റെ സൌന്ദര്യം


(അഷ്ടാവക്രന്‍ )

അഷ്ടാവക്രന്‍റെ സൌന്ദര്യം 

അഷ്ടാവക്രനെ ഞാനറിയുന്നൂ 
ആമധുരോക്തികളറിയുന്നൂ !
ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കകലെ മഹാമുനി 
എന്നെക്കണ്ട് ചിരിക്കുന്നൂ !!
ഉരിയാടുമ്പോള്‍ ഞാനാസവിധം 
'ജനക'മനസ്സായിത്തീരുന്നു !

ആലങ്കാരികഭാഷകളില്ലാ-
തഷ്ടാവക്രന്‍ പറയുമ്പോള്‍ ..
അഷ്ടാവക്രനെ ഞാനറിയുന്നു ..
ആ മധുരോക്തികളറിയുന്നു;
അഷ്ടാവക്രന് വക്രതയില്ല !
ആ ശബ്ദത്തിലിടര്‍ച്ചകളില്ല !!
***********************************
പല്ലക്കുകളില്‍ ഭഗവദ് ഗീത 
ചുമന്നു നടന്നവര്‍ കേട്ടില്ല ..
ശൂദ്രന് പാദസ്ഥാനം നല്‍കിയ 
അവതാരങ്ങളറിഞ്ഞില്ല ..
വേദാന്തത്തിന്‍ പനയോലകളില്‍ 
ഛായം തേച്ചവരോര്‍ത്തില്ല ...
മണിയടി മന്ത്രജപത്തിന്‍ മറവില്‍ 
മതിലുകള്‍ തീര്‍ത്തവര്‍ കണ്ടില്ല ..
അഷ്ടാവക്ര മഹാസംഹിതയുടെ 
ഉജ്ജ്വല ജീവിത സന്ദേശം !!

**************************************

ചാതുര്‍വര്‍ണ്യസ്തുതിപാഠകരുടെ 
ചാക്യാര്‍കൂത്ത് നടക്കുമ്പോള്‍ ..
അരണികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചവരിവിടെ 
അഗ്നിയിലീയമുരുക്കുമ്പോള്‍ ..
യജ്ഞനിലത്തില്‍ യാഗാശ്വങ്ങള്‍ 
സ്വര്‍ഗത്തേക്ക് കുതിക്കുമ്പോള്‍ ..
പൂണൂലുകളില്‍ പൂവുകള്‍ കോര്‍ത്തു -
മനുസ്മൃതി ശബ്ദമുയര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ..
അഷ്ടാവക്രനെ ഞാനറിയുന്നു !
ആ മധുരോക്തികളറിയുന്നൂ !!
****************************************
വേദികള്‍ മാറി വേഷം മാറി 
കാലം പകിട കളിക്കുമ്പോള്‍ ..
അഷ്ടാവക്രനെ ഞാനറിയുന്നൂ 
ആമധുരോക്തികളറിയുന്നൂ !
ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങള്‍ക്കകലെ മഹാമുനി 
എന്നെക്കണ്ട് ചിരിക്കുന്നൂ !!
ഉരിയാടുമ്പോള്‍ ഞാനാസവിധം 
'ജനക'മനസ്സായിത്തീരുന്നു !

ആലങ്കാരികഭാഷകളില്ലാ-
തഷ്ടാവക്രന്‍ പറയുമ്പോള്‍ ..
അഷ്ടാവക്രനെ ഞാനറിയുന്നു ..
ആ മധുരോക്തികളറിയുന്നു;
അഷ്ടാവക്രന് വക്രതയില്ല !
ആ ശബ്ദത്തിലിടര്‍ച്ചകളില്ല !!
 ------------------------------------------------------------------------------

അഹോ അഹം നമോ മഹ്യം (ഞാന്‍ എന്നെ നമിക്കുന്നു )
-----------------------------------------------------------------------

വേറിട്ട ഒരു ശബ്ദം ഇവിടെ നാം കേള്‍ക്കുന്നു.!.ഭൂതകാലത്തിന്റെ ദാര്‍ശനിക ചക്രവാളങ്ങളില്‍ അനന്യ സാധാരണമായ സൗന്ദര്യത്താല്‍ അലംകൃതമായ ഒരു സംഹിതയുടെ ശബ്ദം !!..സ്തുതിപാഠകരും സൂത്രശാലികളുംതത്വങ്ങളെ സംശ്ലേഷണം ചെയ്യുകയും തങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ഒരു ലോകം പടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ ആ ശബ്ദം നാം കേള്‍ക്കാതെ പോയി !വേദാന്ത മാറ്റൊലികലായി എഴുതപ്പെട്ട ഇതിഹാസങ്ങളില്‍ നിന്നും സാങ്കല്‍പ്പിക കഥാപാത്രങ്ങള്‍ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ തട്ടകങ്ങളില്‍ അവതാരങ്ങളായി ഉയിര്തെഴുന്നെല്‍ക്കുകയും ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ കുടിയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ അവിടെ ഉണര്‍ന്ന മണി മുഴക്കങ്ങളിലും മന്ത്രജപങ്ങളിലും മുങ്ങിപ്പോയ അഷ്ട്രവക്ര സംഹിതയുടെ ശബ്ദം!!ഹൈന്ദവ ലോകത്തെ പുഴുക്കുത്തായ ജാതി ചിന്തയെ കേവലം മനോ കല്പ്പിതം എന്ന് വിളിച്ച അഷ്ട്രവക്രന്‍ എന്ന ജ്ഞാനിയെ പൌരോഹിത്യം തോളിലേറ്റഞ്ഞതില്‍ അത്ഭുതമില്ല !അഷ്ടാവക്രനെ കൊണ്ടാടിയാല്‍ തങ്ങളുടെ 'കഞ്ഞിയില്‍ പാറ്റ' വീഴുമെന്നു അവര്‍ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. !!ചാതുര്‍വര്‍ണ്യത്തെ ചതുരമായി അവതരിപ്പിച്ചു ഭഗവദ്‌ ഗീത പുരോഹിതന്മാരുടെ കയ്യടി നേടുകയും പ്രചുര പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചു ഹിന്ദുക്കളുടെ മൌലിക ഗ്രന്ഥമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു!അഷ്ടവക്രനെ യവനികയ്ക്കു പിന്നില്‍ മറയ്ക്കേണ്ടത് അവരുടെ ആവിശ്യമായിരുന്നു.
"ന ത്വം വിപ്രാദികോ വര്‍ന്ണോ"--നിങ്ങള്‍ ബ്രാഹ്മണനോ മറ്റേതെങ്കിലും ജാതിയില്‍ പെട്ടവാണോ അല്ല എന്നിങ്ങനെ തുറന്നടിച്ച അഷ്ടവക്രന്‍ പുരോഹിതന്മാരാല്‍ സ്വാദീനിക്കപ്പെടാതെ പോയി.ബ്രാഹ്മണന്‍ എന്ന വാക്ക് പണ്ഡിതന്‍ എന്നര്‍ത്ഥത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഭാരതീയ ശ്ലോകങ്ങളില്‍ എന്ന വ്യാഖ്യാനം ചമയ്ക്കുന്നവര്‍ അഷ്ടവക്രനെ ഓര്‍ക്കുന്നതെയില്ല എന്നതില്‍ അത്ഭുതമില്ല !! ജീവിതത്തിന്റെ നാലവസ്ഥയും നിഷേധിക്കുന്ന അഷ്ടവക്രന്‍ തന്റെ തത്വം ഉപാധികള്‍ ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.


ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ദാര്‍ശനിക ഗ്രന്ഥ ലോകത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ അഷ്ടവക്രസംഹിതയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ഞാന്‍ കൌതുകം തൂകുന്നു..എട്ടു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വളഞ്ഞതും വിരൂപവുമായ ശരീരം ഉള്ളവന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ട അഷ്ടവക്രന്‍ നിറഞ്ഞ സൌന്ദര്യം ഉള്ളവന്‍ ആയിരുന്നു എന്ന് ഈ സംഹിത സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു

ഭാരതീയമായ കൃതികളില്‍ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെട്ക്കാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ സംശയ ലെശമന്യേ ഞാന്‍ ആദ്യം അഷ്ടവക്ര സംഹിത തിരഞ്ഞടുക്കും !ഒരു വിശ്വാസമായി താലോലിക്കാനല്ല ,ഒരു മൌലിക രചനയായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ ..


സ്നേഹപൂര്‍വ്വം രജീഷ് പാലവിളNo comments:

Post a Comment